To jedno z najważniejszych wydarzeń dotyczących transferu technologii w naszym kraju.

W tym roku Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii jest głównym partnerem wydarzenia.

Konferencja Porozumienia Akademickich Centrów Transferów Technologii (PACTT) skupia się na wymianie wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk związanych z przenoszeniem innowacji z sektora naukowego do sfery komercyjnej.

To wydarzenie gromadzi uczestników z różnych dziedzin, takich jak akademickie ośrodki badawcze, przemysł, instytucje rządowe oraz przedstawicieli sektora innowacji i przedsiębiorczości poszukujących obiecujących projektów i technologii do finansowania.

Uczestnictwo w konferencji daje wiele korzyści, w tym:

  • pozyskanie wiedzy na temat skutecznych strategii transferu technologii,
  • nawiązanie kontaktów z potencjalnymi partnerami biznesowymi, inwestorami i ekspertami,
  • zrozumienie procesu komercjalizacji i zarządzania własnością intelektualną,
  • inspirujące case studies innych uczestników.

AGENDA WYDARZENIA

PACTT AGENDA wersja ostateczna 1 1
PACTT AGENDA wersja ostateczna 2 1
PACTT AGENDA wersja ostateczna 3 1
PACTT AGENDA wersja ostateczna 4
PACTT AGENDA wersja ostateczna 5