Naglowek 1

Zabłyśnij w konkursie Copernicus Startup Stars

Weź udział w konkursie i wygraj atrakcyjne nagrody pieniężne!

Konkurs Copernicus Startup Stars skierowany jest dla studentów i doktorantów UMK, którzy mają gotowy pomysł lub już prowadzą innowacyjny biznes (rejestrowany nie dłużej niż 24 miesiące, prowadzą jednoosobową działalność rejestrowaną lub nierejestrowaną, są wspólnikami w spółce cywilnej lub wspólnikami spółki kapitałowej spin-off UMK i posiadają przynajmniej 20% udziałów).

Wypromuj się biorąc udział w naszym konkursie!

Przyjmij wsparcie od specjalistów i wygraj nagrodę pieniężną!

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Osoby do kontaktu:

Honorata Fajga-Żurańska, honoratafajga@umk.pl , tel. 56 611 26 40

dr Joanna Cywińska-Raczkowska, j.cywinska@umk.pl, tel. 56 611 26 40

Read more
UMK A4 infografika skutecznosc narzedzi e1708606325677

Zapraszamy do udziału w szkoleniu TRIZ 1

Głównym celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawami metody TRIZ i jej narzędziami w zakresie innowacji produktowej. Uczestnicy uzyskają praktyczne umiejętności, które mogą zostać wykorzystane w codziennej pracy przy rozwiązywaniu problemów związanych z innowacją produktową. Szkolenie odbędzie się w formie zdalnej (online) i będzie mieć urozmaiconą formę: wykładu i rozmowy z uczestnikami oraz ćwiczeń i zadań rozwiązywanych zdalnie.

Szkolenie kończy się egzaminem. Każdy uczestnik po zaliczeniu egzaminu otrzyma certyfikat Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ (MA TRIZ).

Zapisy na szkolenie pod adresem j.cywinska@umk.pl  do 05 marca 2024 r.

Planowany termin rozpoczęcia kursu 18 marca 2024 r.

Read more

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniach na na usługi szkoleniowe: PRINCE2 Foundation i Agile Foundation

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), którego przedmiotem jest usługa szkoleniowa w formie szkoleń specjalistycznych dla 25 uczestników spośród studentów, doktorantów oraz pracowników UMK (naukowo – dydaktycznych i administracyjnych w jednostkach współpracujących z otoczeniem gospodarczym) w Toruniu: Agile PM Foundation wraz z certyfikowanym egzaminem oraz dyplomem Agile PM Foundation, najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

Promity Sp. z o.o.

ul. Wiejska 14/25

00-490 Warszawa

Oferowana cena: 18 490,00 zł

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), którego przedmiotem jest usługa szkoleniowa w formie szkoleń specjalistycznych dla 25 uczestników spośród studentów, doktorantów oraz pracowników UMK (naukowo – dydaktycznych i administracyjnych w jednostkach współpracujących z otoczeniem gospodarczym) w Toruniu: Prince2 wraz z certyfikowanym egzaminem oraz dyplomem Prince2 Foundation, najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

Promity Sp. z o.o.

ul. Wiejska 14/25

00-490 Warszawa

Oferowana cena: 44 900,00 zł

Read more

Zapytania ofertowe na usługi szkoleniowe: PRINCE2 Foundation i Agile Foundation

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zwraca się do Państwa z prośbą o przedłożenie OFERTY na:

 • usługę szkoleniową w formie szkoleń specjalistycznych dla 25 uczestników spośród studentów, doktorantów oraz pracowników UMK (naukowo – dydaktycznych i administracyjnych w jednostkach współpracujących z otoczeniem gospodarczym) w Toruniu: Agile PM Foundation wraz z certyfikowanym egzaminem oraz dyplomem Agile PM Foundation

Ofertę proszę złożyć drogą mailową do dnia 22.01.2024r. na załączonym Formularzu ofertowym, przesyłając na adres poczty elektronicznej: cpatt@umk.pl oraz j.cywinska@umk.pl.

W tytule wiadomości należy wpisać: AGILE

Treść zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

 • usługę szkoleniową w formie szkoleń specjalistycznych dla 25 uczestników spośród studentów, doktorantów oraz pracowników UMK (naukowo – dydaktycznych i administracyjnych w jednostkach współpracujących z otoczeniem gospodarczym) w Toruniu: PRINCE2 Foundation wraz z certyfikowanym egzaminem oraz dyplomem PRINCE2 Foundation

Treść zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Read more
Bez tytulu

11-13 października – XIV Ogólnopolska Konferencja PACTT w Toruniu

To jedno z najważniejszych wydarzeń dotyczących transferu technologii w naszym kraju.

W tym roku Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii jest głównym partnerem wydarzenia.

Konferencja Porozumienia Akademickich Centrów Transferów Technologii (PACTT) skupia się na wymianie wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk związanych z przenoszeniem innowacji z sektora naukowego do sfery komercyjnej.

To wydarzenie gromadzi uczestników z różnych dziedzin, takich jak akademickie ośrodki badawcze, przemysł, instytucje rządowe oraz przedstawicieli sektora innowacji i przedsiębiorczości poszukujących obiecujących projektów i technologii do finansowania.

Uczestnictwo w konferencji daje wiele korzyści, w tym:

 • pozyskanie wiedzy na temat skutecznych strategii transferu technologii,
 • nawiązanie kontaktów z potencjalnymi partnerami biznesowymi, inwestorami i ekspertami,
 • zrozumienie procesu komercjalizacji i zarządzania własnością intelektualną,
 • inspirujące case studies innych uczestników.

AGENDA WYDARZENIA

PACTT AGENDA wersja ostateczna 1 1
PACTT AGENDA wersja ostateczna 2 1
PACTT AGENDA wersja ostateczna 3 1
PACTT AGENDA wersja ostateczna 4
PACTT AGENDA wersja ostateczna 5
Read more

Zapytanie ofertowe na obsługę multimedialną XIV KONFERENCJI PACTT

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zwraca się do Państwa z prośbą o przedłożenie OFERTY na wykonanie usługi: obsługa techniczno-multimedialna XIV Ogólnopolskiej Konferencji Porozumienia Centrów Transferu Technologii w Toruniu, polegającą na zaprojektowaniu, wykonaniu, dostarczeniu/zainstalowaniu zestawu urządzeń multimedialnych oraz koordynowaniu ich działania podczas wydarzenia 11-13 października 2023 r.

Ofertę proszę złożyć drogą mailową do dnia 27.09.2023r. do godz. 09.00, na załączonym Formularzu ofertowym, przesyłając na adres poczty elektronicznej: j.cywinska@umk.pl.

W tytule wiadomości należy wpisać: obsługa multimedialna

Zapytanie ofertowe: https://cpatt.umk.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZAPYTANIE-OFERTOWE.pdf

Załącznik nr 1: https://cpatt.umk.pl/wp-content/uploads/2023/09/zalacznik-nr-1-1.pdf

Załącznik nr 2: https://cpatt.umk.pl/wp-content/uploads/2023/09/zalacznik-nr-2-1.rtf

Read more
Conference

“Let’s talk about student innovation”

Time and location of the conference: The conference will take place from 09 to 10 September between 09:00 a.m. and 16:00 p.m. The entire event will take place on the Microsoft Teams platform.

The conference will be divided into two language sections: an English-language section and a Polish-language section. Those in the Polish-language section can both passively participate in the English-language conference and vice versa.

What the conference is about: Students from different parts of the world, have different experiences of running a start-up, related to innovation and academic entrepreneurship. We want to bring together students from different countries, during this conference, and show students what these issues are like in other countries.

Proposed topic categories: Presentations can relate to any aspect related to innovation and academic entrepreneurship.

For whom?

We encourage primarily students, PhD students, experienced researchers and academics to participate, not only from Poland, but also from research centres and universities abroad.

Scientific Committee:

Moderator: Bartosz Zdunowski

Active/passive participation: For both active and passive participation, please complete the application form (including sending an abstract to bartek.zdunowski@gmail.com or writing an abstract of 200-300 words with spaces by 01.09.2023 at 23:59:59).

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfh8Ch56ar9sWK2r2PrN9ODBTS_oAiJu0ZPNb_HS0MCyqozdg/viewform?usp=sf_link

Amount: both active and passive participation is FREE! 🙂

FQ: Do you have any questions about the conference? Not sure if your topic fits into the conference theme and you want to participate? Don’t worry at all, write to us and we will certainly do our best to make sure that YOU too can participate in our conference 🙂

Contact: Kontakt: Bartek Zdunowski, Joanna Cywińska-Raczkowska, Adrianna Czarnecka

E-mail: bartek.zdunowski@gmail.com, j.cywinska@umk.pl, aczarnecka@umk.pl

Read more
Konferencja

“INNOWACJE MŁODYCH STUDENTÓW”. Konferencja studencka o przedsiębiorczości

Konferencja krajowa IDUB
Tytuł konferencji:

“INNOWACJE MŁODYCH STUDENTÓW”. Konferencja studencka o
przedsiębiorczości

Czas i miejsce konferencji:
Konferencja odbędzie się w piątek i w sobotę 08-09 września między godziną 09:00 a 16:00.
Całe wydarzenie odbędzie się na platformie Microsoft Teams.
Długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie dużego zainteresowania i dużej
liczby zgłoszeń zaplanowany jest również czas na 3 września. O takiej sytuacji dowiedzą się
Państwo na tydzień przed konferencją.


Czego dotyczy konferencja?
Często zapomina się o młodych studentach, który w swoich głowach mają wiele
wartościowych kwestii do powiedzenia. IDUB – czyli Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia
Badawcza stawia tym razem na pierwszym miejscu studentów. Jesteśmy ciekawi, jak młodzi
ludzie postrzegają przedsiębiorczość i innowacyjność.
Proponowane obszary tematyczne:

 1. Wzmacnianie przedsiębiorczości na uczelniach i Twoim mieście – o programach
  wprowadzanych przez uczelnie oraz miasta, w celu wspierania przedsiębiorczości
  wśród studentów.
 2. Innowacyjność i przedsiębiorczość akademicka i inne – omówienie pojęć
  związanych z przedsiębiorczością studencką.
 3. Wpływ przedsiębiorczości na społeczność lokalną – zbadanie środowiska
  lokalnego i przedsiębiorczości w nim występującej.
 4. Przedsiębiorczość społeczna – o inicjatywach społecznych, które zmieniają i mają
  wpływ na społeczeństwo.
 5. Startupy – o ciekawych startupach, które mogą być źródłem inspiracji dla młodych,
  początkujących i przedsiębiorczych studentów.
 6. Finansowanie przedsiębiorczości – przedstawienie źródeł finansowania
  dostępnych dla startupów.
 7. Wyzwania w prowadzeniu startupu – omówienie najczęstszych problemów
  pojawiających się podczas tworzenia startupu.
  Dla kogo?
  Do czynnego udziału w konferencji zapraszamy wszystkich studentów, doktorantów,
  doświadczonych badaczy, a także pracowników akademickich z całej Polski!
  Do biernego udziału w konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym również
  uczniów szkół średnich.
  Komitet naukowy: dr Joanna Cywińska Raczkowska, mgr Adrianna Czarnecka, prof. dr
  hab. Przemysław Żywiczyński
  Moderator: Bartosz Zdunowski
  Uczestnictwo czynne/bierne: Zarówno udział czynny, jak i bierny, należy zgłosić poprzez
  uzupełnienie formularza zgłoszeniowego (włącznie z przesłaniem abstraktu na mail
  bartek.zdunowski@gmail.com lub zapisaniem go w formularzu 200-300 słów ze spacjami do
  dnia 31.08.2023 do godziny 23:59:59).
  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgzSE_sJzUOthppmo4iSgelemobsKQVdwX5r-
  WPh4SPmvuIQ/viewform?usp=sf_link
  Kwota: Zarówno udział czynny, jak i bierny jest DARMOWY! 🙂
  FQ: Masz jakieś pytania związane z konferencją? Nie wiesz czy Twój temat wpisuje się do
  powyższych kategorii, a chcesz wziąć udział? Nic się nie martw, napisz do nas, a na pewno
  dołożymy wszelkich starań, żebyś i TY mógł wziąć udział w naszej konferencji🙂
  Kontakt: Bartek Zdunowski, Joanna Cywińska-Raczkowska, Adrianna Czarnecka
  Adres email: bartek.zdunowski@gmail.com, j.cywinska@umk.pl, aczarnecka@umk.pl
Read more
image 6483441

Kolejny YUFE Talk Show przed nami

Termin: 23 maja 2023 r.

Miejsce: online: https://youtube.com/live/Z1l6xzWor6E?feature=share

Godziny:

11:00 – 12:00 – wykład 

13:00 – 14:00 – warsztat

W tym roku tematem wydarzenia będzie networking. Porozmawiamy o budowaniu efektywnych relacji na uniwersytecie, podczas rozmów kwalifikacyjnych, w pracy i w sytuacjach towarzyskich.

Bycie „dobrym networkerem” jest niezbędne, jeśli zamierzasz budować swój biznes i przyciągać właściwych ludzi. Networking nie polega na sprzedaży. Tutaj chodzi o budowanie relacji i zaufania.

Sukces w realizacji projektów na poziomie krajowym lub międzynarodowym, polega na poznawaniu właściwych ludzi oraz wywieraniu odpowiedniego wrażenia.

Co sprawia, że jesteś zapamiętywany i łączony z osobami, które mogą pomóc w postępie twoich projektów?

Wykład oraz interaktywny, praktyczny  i zabawny warsztat dodadzą ci pewność siebie oraz wiedzy, dzięki której wejdziesz do pokoju wypełnionego osobami nieznajomymi i będziesz potrafił/a  zbudować z nimi silne relacje.

Warsztat poprowadzi Sue…Sue Tonks

Mówczyni, trenerka, przedsiębiorczyni, której charyzma, energia i wyjątkowe poczucie humoru na długo pozostają w pamięci.

Prowadzi warsztaty networkingowe przeplatane niezapomnianymi momentami komediowymi. Szkolenia Jak najlepiej wykorzystać swoje doświadczenia networkingowe – przyniosły jej międzynarodowy rozgłos.

Spotkanie z Sue to wyjątkowa podróż, dzięki której uczestnicy otrzymują zestaw narzędzi oraz technik, które mogą od razu wykorzystać w praktyce.

Więcej informacji na temat Sue…Sue Tonks na jej stronie internetowej: https://www.suetonks.com/about-sue-tonks

Ważne!

Udział w wykładzie jest otwarty, natomiast na warsztat obowiązują wcześniejsze zapisy. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: j.cywinska@umk.pl

Read more

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń i warsztatów PU-67/2023/45-CPATT

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zwraca się do Państwa z prośbą o przedłożenie OFERTY na wykonanie usługi przeprowadzenia 8 szkoleń i warsztatów zamkniętych, dla Uczestników spośród studentów, doktorantów oraz pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz brokerów innowacji w ramach Inicjatywy Doskonałości – Uczelnia Badawcza, zgodnie z załączonym Zapytaniem ofertowym.

Ofertę proszę złożyć drogą mailową do dnia 18.05.2023r. do godz. 09.00, na załączonym Formularzu ofertowym wraz z pozostałymi załącznikami, przesyłając na adres poczty elektronicznej: cpatt@umk.pl.

W tytule wiadomości należy wskazać nr ref. postępowania PU-67/2023/45-CPATT.

Read more
Skip to content