Głównym celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawami metody TRIZ i jej narzędziami w zakresie innowacji produktowej. Uczestnicy uzyskają praktyczne umiejętności, które mogą zostać wykorzystane w codziennej pracy przy rozwiązywaniu problemów związanych z innowacją produktową. Szkolenie odbędzie się w formie zdalnej (online) i będzie mieć urozmaiconą formę: wykładu i rozmowy z uczestnikami oraz ćwiczeń i zadań rozwiązywanych zdalnie.

Szkolenie kończy się egzaminem. Każdy uczestnik po zaliczeniu egzaminu otrzyma certyfikat Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ (MA TRIZ).

Zapisy na szkolenie pod adresem j.cywinska@umk.pl  do 05 marca 2024 r.

Planowany termin rozpoczęcia kursu 18 marca 2024 r.