Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zwraca się do Państwa z prośbą o przedłożenie OFERTY na wykonanie usługi: obsługa techniczno-multimedialna XIV Ogólnopolskiej Konferencji Porozumienia Centrów Transferu Technologii w Toruniu, polegającą na zaprojektowaniu, wykonaniu, dostarczeniu/zainstalowaniu zestawu urządzeń multimedialnych oraz koordynowaniu ich działania podczas wydarzenia 11-13 października 2023 r.

Ofertę proszę złożyć drogą mailową do dnia 27.09.2023r. do godz. 09.00, na załączonym Formularzu ofertowym, przesyłając na adres poczty elektronicznej: j.cywinska@umk.pl.

W tytule wiadomości należy wpisać: obsługa multimedialna

Zapytanie ofertowe: https://cpatt.umk.pl/wp-content/uploads/2023/09/ZAPYTANIE-OFERTOWE.pdf

Załącznik nr 1: https://cpatt.umk.pl/wp-content/uploads/2023/09/zalacznik-nr-1-1.pdf

Załącznik nr 2: https://cpatt.umk.pl/wp-content/uploads/2023/09/zalacznik-nr-2-1.rtf