Akademia Liderów Innowacji – pilotaż, to projekt, który realizujemy w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Nauka dla Społeczeństwa”. Celem projektu jest podnoszenie jakości i przełomowości badań naukowych odpowiadających potrzebom otoczenia społeczno-gospodarczego oraz realizacja 6 innowacyjnych grantów badawczych. Projekt skierowany jest do całej społeczności akademickiej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kto może wziąć udział w projekcie: – studenci i doktoranci; – nauczyciele akademiccy; – brokerzy innowacji. Korzyści: solidna dawka wiedzy, możliwość nawiązania kontaktów z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, ciekawe doświadczenie, możliwość realizacji projektu będącego odpowiedzią na realne potrzeby biznesu.