Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniach na na usługi szkoleniowe: PRINCE2 Foundation i Agile Foundation

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), którego przedmiotem jest usługa szkoleniowa w formie szkoleń specjalistycznych dla 25 uczestników spośród studentów, doktorantów oraz pracowników UMK (naukowo – dydaktycznych i administracyjnych w jednostkach współpracujących z otoczeniem gospodarczym) w Toruniu: Agile PM Foundation wraz z certyfikowanym egzaminem oraz dyplomem Agile PM Foundation, najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

Promity Sp. z o.o.

ul. Wiejska 14/25

00-490 Warszawa

Oferowana cena: 18 490,00 zł

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), którego przedmiotem jest usługa szkoleniowa w formie szkoleń specjalistycznych dla 25 uczestników spośród studentów, doktorantów oraz pracowników UMK (naukowo – dydaktycznych i administracyjnych w jednostkach współpracujących z otoczeniem gospodarczym) w Toruniu: Prince2 wraz z certyfikowanym egzaminem oraz dyplomem Prince2 Foundation, najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

Promity Sp. z o.o.

ul. Wiejska 14/25

00-490 Warszawa

Oferowana cena: 44 900,00 zł

Read more

Zapytania ofertowe na usługi szkoleniowe: PRINCE2 Foundation i Agile Foundation

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zwraca się do Państwa z prośbą o przedłożenie OFERTY na:

  • usługę szkoleniową w formie szkoleń specjalistycznych dla 25 uczestników spośród studentów, doktorantów oraz pracowników UMK (naukowo – dydaktycznych i administracyjnych w jednostkach współpracujących z otoczeniem gospodarczym) w Toruniu: Agile PM Foundation wraz z certyfikowanym egzaminem oraz dyplomem Agile PM Foundation

Ofertę proszę złożyć drogą mailową do dnia 22.01.2024r. na załączonym Formularzu ofertowym, przesyłając na adres poczty elektronicznej: cpatt@umk.pl oraz j.cywinska@umk.pl.

W tytule wiadomości należy wpisać: AGILE

Treść zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

  • usługę szkoleniową w formie szkoleń specjalistycznych dla 25 uczestników spośród studentów, doktorantów oraz pracowników UMK (naukowo – dydaktycznych i administracyjnych w jednostkach współpracujących z otoczeniem gospodarczym) w Toruniu: PRINCE2 Foundation wraz z certyfikowanym egzaminem oraz dyplomem PRINCE2 Foundation

Treść zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Read more

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń i warsztatów PU-67/2023/45-CPATT

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zwraca się do Państwa z prośbą o przedłożenie OFERTY na wykonanie usługi przeprowadzenia 8 szkoleń i warsztatów zamkniętych, dla Uczestników spośród studentów, doktorantów oraz pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz brokerów innowacji w ramach Inicjatywy Doskonałości – Uczelnia Badawcza, zgodnie z załączonym Zapytaniem ofertowym.

Ofertę proszę złożyć drogą mailową do dnia 18.05.2023r. do godz. 09.00, na załączonym Formularzu ofertowym wraz z pozostałymi załącznikami, przesyłając na adres poczty elektronicznej: cpatt@umk.pl.

W tytule wiadomości należy wskazać nr ref. postępowania PU-67/2023/45-CPATT.

Read more

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń i warsztatów PU-61/2023/45-CPATT

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zwraca się do Państwa z prośbą o przedłożenie OFERTY na wykonanie usługi przeprowadzenia 8 szkoleń i warsztatów zamkniętych, dla Uczestników spośród studentów, doktorantów oraz pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz brokerów innowacji w ramach Inicjatywy Doskonałości – Uczelnia Badawcza, zgodnie z załączonym Zapytaniem ofertowym.

Ofertę proszę złożyć drogą mailową do dnia 08.05.2023r. do godz. 09.00, na załączonym Formularzu ofertowym wraz z pozostałymi załącznikami, przesyłając na adres poczty elektronicznej: cpatt@umk.pl.

W tytule wiadomości należy wskazać nr ref. postępowania PU-61/2023/45-CPATT.

Informujemy, że wydłużeniu uległ termin złożenia oferty.

Dokumenty można złożyć drogą mailową do dnia 10.05.2023r. do godz. 09.00, na załączonym Formularzu ofertowym wraz z pozostałymi załącznikami, przesyłając na adres poczty elektronicznej: cpatt@umk.pl. W tytule wiadomości należy wskazać nr ref. postępowania PU-61/2023/45-CPATT.

Read more

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń PU-42/2023/45-CPATT

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zwraca się do Państwa z prośbą o przedłożenie OFERTY na wykonanie usługi przeprowadzenia 12 szkoleń i warsztatów zamkniętych, dla Uczestników spośród studentów, doktorantów oraz pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz brokerów innowacji w ramach Inicjatywy Doskonałości – Uczelnia Badawcza, zgodnie z załączonym Zapytaniem ofertowym.

Ofertę proszę złożyć drogą mailową do dnia 12.04.2023r. do godz. 13.00, na załączonym Formularzu ofertowym wraz z pozostałymi załącznikami, przesyłając na adres poczty elektronicznej: cpatt@umk.pl. W tytule wiadomości należy wskazać nr ref. postępowania PU-42/2023/45-CPATT.

Read more

Zapytanie ofertowe w sprawie postępowania na wyłonienie wykonawcy usługi- UMK

Szanowni Państwo,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi przeprowadzenia szkoleń i warsztatów dla studentów, doktorantów oraz pracowników Uniwersytetu oraz brokerów innowacji, zgodnie z załączonymi formularzami.

Ofertę cenową (kwotę netto i brutto) proszę przedstawić drogą mailową do dnia 05.04.2023r. do godz. 12.00 w odpowiedzi na niniejszego maila, na załączonych formularzach.

Odpowiedzi prosimy wysyłać na maila: cpatt@umk.pl

Z wyrazami szacunku

Centrum Przedsiębiorczość Akademickiej i Transferu Technologii UMK

Read more
Apply before 30 January 20232 3

YUFE Acceleration Programme

Witamy w Programie Akceleracyjnym YUFE!

To już druga edycja tego intensywnego, 3-dniowego wydarzenia szkoleniowego dla startupów.
Przy wsparciu międzynarodowych trenerów i coachów, wspólnie zmierzymy się z Twoimi założeniami biznesowymi. Staniesz się częścią Międzynarodowej Społeczności Startupów YUFE i przekonasz się czy masz to czego potrzeba, aby być świetnym przedsiębiorcą.

Program jest organizowany w ścisłej współpracy z Izbą Handlową w Antwerpii.

Możesz aplikować do programu, jeśli:
1. Jesteś startupem lub spin-offem założonym przy UMK
2. Wypełnisz formularz dostępny na stronie: https://bit.ly/3hyzQGj
Uwaga! Do udziału w programie możesz zgłosić max. 2 osoby ze swojego startupu.
Program wydarzenia: https://tiny.pl/wpdgs

Wydarzenie odbywa się w terminie 7-9 marca 2023 r., w Antwerpii

Adres: Klooster van de Grauwzusters (Gebouw S )
Lange Sint-Annastraat 7, 2000 Antwerpen
Szczegółowych informacji udziela koordynatorka Inno4YUFE, Honorata Fajga-Żurańska (honoratafajga@umk.pl)

Read more
3

YUFE Internships – zdobądź doświadczenie w innowacyjnych europejskich startupach

Weź udział w programie stażowym Inno4YUFE, który da Ci niezwykłą możliwość rozwoju kompetencji potrzebnych na rynku pracy.

YUFE Internships to program, który pozwala odbyć staż zawodowy w firmach mających swoją siedzibę, w krajach partnerskich YUFE.  Fakt, że program realizowany jest w startupach, sprawia, że jego uczestnicy mają szansę zdobycia zupełnie innego doświadczenia niż typowa praca w korporacji. 

Startup to specyficzny ekosystem, w którym każda osoba ma realny wpływ na działanie organizacji i tworzenie produktu. Jest oparty na współpracy oraz równouprawnieniu. Charakteryzuje się wyjątkową kulturą organizacji – tutaj najwyższą wartością jest to co do niej wnosisz, czyli: użyteczność, wiedza i umiejętności.

Praca w starupie uczy logicznego i analitycznego myślenia, eksperymentowania i rozumienia biznesu. 

Dynamika rozwoju startupów stwarza sytuację, która zmusza do bardzo szybkiego uczenia się, znajdowania rozwiązań oraz podejmowania odpowiedzialności. Są to jedne z kluczowych, pożądanych kompetencji na współczesnym rynku pracy.

Co zrobić żeby wziąć udział w Programie?

  1. Musisz być uczestnikiem programu Erasmus +

Tutaj znajdziesz informacje dotyczące  programu:

https://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus_plus/studenci-praktyki/rekrutacja

  1. Zgłoś chęć odbycia stażu w startupie, wypełniając poniższą ankietę:

https://ankiety.umk.pl/v3/index.php/252626?newtest=Y&lang=pl

Informacje o startupach, które wezmą udział w programie zostaną opublikowane po 16 stycznia 2023 r. 

W celu wyboru startupu do odbycia stażu, będziemy kontaktować się osobiście z osobami, które wypełnią ankiety.

  1. W ramach programu możesz również otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe. Szczegóły na stronie:  https://idub.umk.pl/konkursy-i-wyniki/konkursy-dla-studentow/mobilnosci-dla-studentow/

Nie zwlekaj – termin zgłoszeń upływa 20 stycznia.

Szczegółowych informacji udziela koordynatorka Inno4YUFE, Honorata Fajga-Żurańska, honoratafajga@umk.pl (https://yufe.eu/inno4yufe/meet-honorata-nicolas-copernicus-university/)

Read more
ALI_strona

Akademia Liderów Innowacji – ruszamy z pilotażem!

Akademia Liderów Innowacji – pilotaż, to projekt, który realizujemy w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Nauka dla Społeczeństwa”. Celem projektu jest podnoszenie jakości i przełomowości badań naukowych odpowiadających potrzebom otoczenia społeczno-gospodarczego oraz realizacja 6 innowacyjnych grantów badawczych. Projekt skierowany jest do całej społeczności akademickiej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kto może wziąć udział w projekcie: – studenci i doktoranci; – nauczyciele akademiccy; – brokerzy innowacji. Korzyści: solidna dawka wiedzy, możliwość nawiązania kontaktów z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, ciekawe doświadczenie, możliwość realizacji projektu będącego odpowiedzią na realne potrzeby biznesu.

Read more
WELCONOMY

Startup z UMK w programie akceleracji MIT Enterprise Forum CEE

Rozwiązanie w obszarze diagnostyki onkologicznej opracowane przez Adama Kowalewskiego, patomorfologa i doktoranta Collegium Medicum  UMK dostało się do prestiżowego programu akceleracyjnego MIT Enterprise Forum CEE. Do konkursu przystąpiło ponad 300 zespołów, spośród których wybrano jedynie 21.

MIT Enterprise Forum CEE to program akceleracji start-upów z Europy Środkowo-Wschodniej, bez kapitału własnego, powiązany z uznanym na całym świecie Massachusetts Institute of Technology, który zapewnia wsparcie finansowe, prawne i doradcze założycielom startupów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Celem programu jest wsparcie rozwoju najbardziej innowacyjnych startupów poprzez połączenie ich potencjału z wiedzą i zasobami wiodących światowych i regionalnych przedsiębiorstw oraz doświadczeniem polskich i międzynarodowych mentorów, pomagając startupom skalować się na rynkach międzynarodowych, głównie w Stanach Zjednoczonych.

Z ogromną satysfakcją informujemy, że Pan Adam Kowalewski jest laureatem konkursu Moja Firma – Mój Startup oraz uczestnikiem programu COPERNICUS STARTUP LABS, prowadzonych przez Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii UMK dla rozwoju innowacyjnych pomysłów. Zespół mentorów CPATT UMK aktywnie wspiera naukowców, doktorantów i studentów w przekształcaniu pomysłów w biznes. Zachęcamy do obserwowania aktywności CPATT UMK!

Read more
  • 1
  • 2
Skip to content