Szanowni Państwo,

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zwraca się do Państwa z prośbą o przedłożenie OFERTY na wykonanie usługi przeprowadzenia 8 szkoleń i warsztatów zamkniętych, dla Uczestników spośród studentów, doktorantów oraz pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz brokerów innowacji w ramach Inicjatywy Doskonałości – Uczelnia Badawcza, zgodnie z załączonym Zapytaniem ofertowym.

Ofertę proszę złożyć drogą mailową do dnia 08.05.2023r. do godz. 09.00, na załączonym Formularzu ofertowym wraz z pozostałymi załącznikami, przesyłając na adres poczty elektronicznej: cpatt@umk.pl.

W tytule wiadomości należy wskazać nr ref. postępowania PU-61/2023/45-CPATT.

Informujemy, że wydłużeniu uległ termin złożenia oferty.

Dokumenty można złożyć drogą mailową do dnia 10.05.2023r. do godz. 09.00, na załączonym Formularzu ofertowym wraz z pozostałymi załącznikami, przesyłając na adres poczty elektronicznej: cpatt@umk.pl. W tytule wiadomości należy wskazać nr ref. postępowania PU-61/2023/45-CPATT.