Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zwraca się do Państwa z prośbą o przedłożenie OFERTY na:

  • usługę szkoleniową w formie szkoleń specjalistycznych dla 25 uczestników spośród studentów, doktorantów oraz pracowników UMK (naukowo – dydaktycznych i administracyjnych w jednostkach współpracujących z otoczeniem gospodarczym) w Toruniu: Agile PM Foundation wraz z certyfikowanym egzaminem oraz dyplomem Agile PM Foundation

Ofertę proszę złożyć drogą mailową do dnia 22.01.2024r. na załączonym Formularzu ofertowym, przesyłając na adres poczty elektronicznej: cpatt@umk.pl oraz j.cywinska@umk.pl.

W tytule wiadomości należy wpisać: AGILE

Treść zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

  • usługę szkoleniową w formie szkoleń specjalistycznych dla 25 uczestników spośród studentów, doktorantów oraz pracowników UMK (naukowo – dydaktycznych i administracyjnych w jednostkach współpracujących z otoczeniem gospodarczym) w Toruniu: PRINCE2 Foundation wraz z certyfikowanym egzaminem oraz dyplomem PRINCE2 Foundation

Treść zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy